Werty

MR12 în noul Counter-Strike 2

MR12 în noul Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 reprezintă cel mai mare update tehnologic din istoria jocului Counter-Strike. Jocul va fi lansat în această vară ca o actualizare gratuită pentru Counter-Strike: Global Offensive.

cs2 1

Update major pe CS 2

Valve a anunțat că intenționează să transforme competițiile Majors la un format care conține maximum 12 runde (MR12), în loc de 15 cât sunt la momentul actual pe jumătate. Cu această modificare mod-urile Premier și Competitive vor primi acest update, desigur cu prelungirea de șase runde în cazul egalității.

“Over the past decade, we’ve shipped updates to the economy and weapon balance to trim the fat and reduce the number of uncontested rounds in a match of CS. […] Because of these changes, exciting competitive matches can be resolved with fewer rounds. And shorter matches mean players can play more, and more often. […] We expect the structure and flow of matches to evolve over time as the community adapts. And we’re excited to see where they go next.” 🇬🇧

„În ultimul deceniu, am adăugat actualizări ale economiei și balanței armelor pentru a reduce grăsimea și a reduce numărul de runde necontestate într-un meci de CS. […] Din cauza acestor schimbări, meciurile competitive pot fi terminate cu mai puține runde. Și meciurile mai scurte vor înseamna că, jucătorii pot juca mai mult și mai des. […] Ne așteptăm ca structura și fluxul meciurilor să evolueze în timp pe măsură ce comunitatea se adaptează. Și suntem încântați să vedem unde vor merge mai departe.” 🇷🇴

Valve, despre modificarea postării lor pe blog

Tot în acest update a fost lansată ultima hartă care mai trebuia să sufere modificări adică, Inferno. Harta se încadrează în categoria „Revizuire”, ceea ce înseamnă că a fost reconstruită complet de la zero și folosește toate instrumentele și funcțiile de randare Source 2. Aterizând și ultima hartă pe CS 2, dezvoltatorul jocului a adăugat cât mai mulți jucători eligibili să testeze ceea ce va fi cel mai mare update tehnologic din istoria Counter Strike.

new cs2 inferno v0 88geic50329b1
new cs2 inferno v0 5mdovmk0329b1

Update MISC

[ PREMIER ] 🇬🇧

 • Added Premier mode
 • Added a visible CS Rating and CS2 Leaderboards. For more information visit the CS2 Leaderboard FAQ
 • Added CSTV for spectating Premier matches

[ SOUND ]

 • Fixed a case where grenade throw sounds would play twice
 • Added music preview button to music volume sliders
 • Various adjustments to sound effects

[ WORKSHOP TOOLS ]

 • Added Paint Kit enhancements to CS2 Item Editor. Paint Kit finishes can now support:
  • Enabling custom normal maps and AO for all styles
  • Optional pearlescent mask
  • Optional standard PBR roughness texture
  • Custom Paint-By-Numbers masks (enabling Paint-By-Number masks for Spray-Paint style)

[ MAPS ]

 • Added Inferno to all available game modes
 • Various bug fixes and tweaks for all shipped maps

[ MISC ]

 • Fixed a bug with hostage rescue prediction
 • Enabled first-person shadow for carried hostages
 • Fixed water effects showing in the wrong place when a bullet hit the water after penetration
 • Various fixes for weapon finishes
 • Replaced “Secondary Fire Hold” setting with “Zoom Button Hold”
 • Fixed “Disable all voice comms” button in scoreboard
 • “Temporarily Disable Incoming Chat” now mutes voice chat
 • Various CS:GO settings will be imported when launching the CS2 Limited Test
 • Fixed a case of inconsistent crouching with Duck Mode: Toggle enabled
 • Updated the invulnerability visual effect
 • Adjusted ‘sv_infinite_ammo 2’ grenade behavior to match CS:GO
 • Desert Eagle third-person muzzle flash smoke now dissipates faster
 • Continued iterating on smoke shape
 • Adjusted Competitive mode match length to 12-round halves

[ CS:GO ]

 • Recent ranked matches in “Your Matches” menu will now show Competitive, Wingman, and Premier matches

[ GAME AUTHENTICATION CODES ]

 • Access to match history granted to third-party websites will now cover Competitive, Wingman, and Premier matches
 • GetNextMatchSharingCode API used by third-party websites must now supply a match sharing code that is no more than 1 month old to obtain the next match sharing code.

[ PREMIER ] 🇷🇴

 • S-a adăugat modul Premier
 • S-au adăugat o evaluare CS vizibilă și clasamente CS2. Pentru mai multe informații, accesați întrebările frecvente pentru clasamentul CS2
 • S-a adăugat CSTV pentru vizionarea meciurilor Premier

[ SUNET ]

 • S-a remediat un caz în care sunetele aruncate de grenade s-ar fi reluat de două ori
 • S-a adăugat un buton de previzualizare a muzicii la glisoarele pentru volumul muzicii
 • Diverse ajustări ale efectelor sonore

[ INSTRUMENTE DE ATELIER ]

 • S-au adăugat îmbunătățiri pentru Paint Kit la CS2 Item Editor. Finisajele setului de vopsea pot suporta acum:
  • Activarea hărților normale personalizate și AO pentru toate stilurile
  • Opțional masca sidefață
  • Textura de rugozitate standard PBR opțională
  • Măști personalizate de vopsea după numere (permiterea măștilor de vopsea după numere pentru stilul vopsea cu pulverizare)

[ HĂRȚI ]

 • S-a adăugat mapa Inferno la toate modurile de joc disponibile
 • Diverse remedieri de erori și modificări pentru toate hărțile adăugate

[ DIVERSE ]

 • S-a remediat o eroare cu predicția de salvare a ostaticilor
 • Umbra la persoana întâi activată pentru ostaticii transportați
 • S-au remediat efectele apei care se afișează în locul greșit când un glonț a lovit apa după penetrare
 • Diferite remedieri pentru finisajele armelor
 • S-a înlocuit setarea „Menținere secundară a focului” cu „Menținerea butonului zoom”
 • S-a remediat butonul „Dezactivați toate comunicațiile vocale” din tabloul de bord
 • „Dezactivați temporar chatul primit” acum dezactivează chatul vocal
 • Diverse setări CS:GO vor fi importate la lansarea testului limitat CS2
 • S-a remediat un caz de ghemuire inconsecventă cu Modul Rață: Comutare activată
 • S-a actualizat efectul vizual de invulnerabilitate
 • Comportamentul grenadei „sv_infinite_ammo 2” a fost ajustat pentru a se potrivi cu CS:GO
 • Fumul fulgerului la persoana a treia din Desert Eagle se risipește acum mai repede
 • Continuarea repetării asupra formei de fum
 • Modul Competitiv ajustat potrivește lungimea cu 12 reprize

[ CS:GO ]

 • Meciurile clasate recente din meniul „Meciurile tale” vor afișa acum meciurile Competitive, Wingman și Premier

[ CODURI DE AUTENTIFICARE A JOCULUI ]

 • Accesul la istoricul meciurilor acordat site-urilor web terță parte va acoperi acum meciurile Competitive, Wingman și Premier
 • API-ul GetNextMatchSharingCode utilizat de site-urile web terțe trebuie să furnizeze acum un cod de partajare a potrivirii care nu are mai mult de o lună pentru a obține următorul cod de partajare a potrivirii.

RobertoIonut06

COMPETITII
esportskings
ULTIMELE STIRI